fbpx
Vitalics v wit 730x1024 - Overheid

Actief sinds 2006 Persoonlijk Betrokken

Vitaliteit in de overheid

Duurzame inzetbaarheid in de overheid

Ondanks de prachtige ontwikkelingen die plaatsvinden binnen de overheid op het gebied van beleidsvorming en dienstverlening, worden vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers steeds meer getest. Zo zien we bijvoorbeeld een toename in verzuim tot boven de 6% als gevolg van werkdruk en uitdagingen rondom het aantrekken en behouden van personeel. 

Bij Vitalics zien we die knelpunten rondom personeel niet als negatief, maar werken we graag samen aan positieve gezondheid!

Elke zorgorganisatie is anders. Daarom is er geen blauwdruk voor de werkwijze van Vitalics. Maar we hanteren het principe van eigen regie voor zowel de organisatie als de medewerker en volgen de drie fases van positieve gezondheid: de brede blik naar binnen, het andere gesprek en passende ondersteuning.

Vitalics training 2017 16 1024x1024 - Overheid

Meer informatie over onze vitaliteitprogramma's aanvragen

Vitaliteitsprogramma's op maat

Is jouw bedrijf klaar om de bedrijfscultuur te versterken door te investeren in de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van je medewerkers? Bij Vitalics maken we dat mogelijk! We ontwikkelen en implementeren vitaliteitsprogramma’s die perfect aansluiten op alle niveaus binnen jouw organisatie. Deze programma’s worden op maat gemaakt en specifiek afgestemd op de behoeften van jouw organisatie. Samen stellen we doelen vast en creëren we een gepast plan voor zowel korte- als lange termijn resultaten.

De voordelen van een vitaliteitsprogramma

Een vitaliteitsprogramma via ons betekent:

Vitalics v - Overheid

Uitgebreid inzicht

Vitalics v - Overheid

Op jullie locatie

Vitalics v - Overheid

Concreet advies

Vitalics v - Overheid

Op maat

Vitalics v - Overheid

Minder verzuim

Vitalics v - Overheid

Hogere productiviteit

Van positieve gezondheid naar duurzame inzetbaarheid!

Wij bieden een breed en samenhangend pakket aan diensten waarin we samen aan de slag gaan om jouw medewerkers vitaal te krijgen. We gaan daarbij uit van de 6 principes van positieve gezondheid.

Daarbij duiken we niet direct op punten die laag scoren, maar maken we juist gebruik van de sterke punten van medewerkers om die verder te ontwikkelen. Het sleutelprincipe ligt bij het creëren van werkgeluk voor medewerkers. Een vitale organisatie krijg je door een vitale veerkrachtige werknemer die werkt aan de bedoeling van de organisatie. Wij helpen graag bij het ontwikkelen van deze werknemer door middel van positieve gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Daarbij duiken we niet direct op zaken die laag scoren, maar maken we juist gebruik van de sterke punten van medewerkers om die verder te ontwikkelen. Het sleutelprincipe ligt bij het creëren van werkgeluk voor medewerkers. Werkgeluk, als de combinatie van het ervaren van zinvol werk, het uitvoeren van werk waarin de werknemer sterk is en werken met plezier. Een vitale organisatie krijg je door een vitale veerkrachtige werknemer, die werkt aan de bedoeling van de organisatie.

Vitalics werkt graag met jou aan duurzame inzetbaarheid en een positieve gezondheidszorg! Positief, proactief en preventief!

Een samenhangend vitaliteitsprogramma op maat

Door onze uitgebreide intake en metingen in combinatie met zeer ruime ervaring in diverse sectoren van de gezondheidszorg kunnen we voor jouw organisatie een vitaliteitsprogramma op maat maken. Voor elke dimensie van werkgeluk en vitaliteit hebben we een gericht aanbod, dat separaat maar vooral ook in samenhang kan worden aangeboden. Je vindt hier een selectie van de mogelijkheden, maar neem vooral contact op voor een gezondheidsprogramma op maat!

pg spinnenweb vitalics gevuld 1 e1593691566230 - Overheid

Bekijk de vitaliteitsprogramma’s en de diverse onderdelen hier! of neem meteen contact op met onze deskundigen! 

Positieve investering

Ja, een vitaliteitsprogramma brengt kosten met zich mee. We begrijpen dat elk bedrijf anders is, daarom stellen we graag een voorstel op dat past bij jouw organisatie. Maar laten we ook eens kijken naar wat het oplevert! Een voorbeeld van zo’n businesscase vind je hier. Bovendien brengen onze programma’s een positieve dynamiek binnen de organisatie die misschien lastig te meten is, maar wel degelijk voelbaar is. En laten we niet vergeten: jouw cliënten, patiënten en medewerkers zullen er ook de vruchten van plukken!

Vitalics voor jouw bedrijf

Ben je benieuwd wat een verhoogde vitaliteit voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met Vitalics om te zien wat wij voor jou kunnen betekenen.

Vitaliteit in de gezondheidszorg

Hoewel er voor zowel gebruikers als organisaties in de gezondheidszorg prachtige ontwikkelingen worden gemaakt op gebied van behandelingen en kwaliteit van de zorg zijn vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers steeds meer onder druk komen te staan. Zo is er bijvoorbeeld een stijgend verzuim tot boven de 6% door werkdruk en moeite met het vinden en binden van medewerkers.

Bij Vitalics zien we die knelpunten rondom personeel niet als negatief, maar werken we graag samen aan positieve gezondheid!

Spinnenweb Positieve Gezondheid scaled e1593691896428 768x783 - Overheid
animation 01 - Overheid

Hart voor vitaliteit

Ken jij onze 4 batterijen al?

Batterij Zingeving - Overheid

Over passie en inkomen
Waar kan jij een positieve bijdrage
leveren aan de mensen in jouw omgeving,
maar ook aan de maatschappij? Wat doe jij
om deze batterij op te laden?

Batterij Mentaal - Overheid

Over structuur en gedachten
Ben je doelgericht? Heb je
structuur en overzicht? Helpen
jouw gedachten of werken ze je
juist tegen? Hoe laad je
deze batterij weer op?

Batterij Emotioneel - Overheid

Over de invloed van emoties
op gedrag

Wat is de functie van een emotie?
Hoe ga je om met emoties?
Wat kun je doen om deze batterij
weer op te laden?

Batterij Fysiek - Overheid

Over voeding, inspanning en ontspanning
Wat trekt jouw batterij leeg en wat zorgt
ervoor dat deze weer wordt opgeladen?

Meer informatie aanvragen

Vitalics staat voor vitaliteit. Wij willen fittere medewerkers en zien dat onze gezondheidsprogramma’s hier uitzonderlijk goed aan bijdragen. Wij hebben een proactieve benadering, zijn betrokken en hebben alle nodige kennis in huis. Zelfs als er een specifieke hulpvraag is.

Veel gestelde vragen over onze vitaliteitprogramma's in de gezondheidszorg

Wij leggen de focus op het geheel, werken nauw samen met de professionals die al binnen de organisatie worden ingezet en streven naar langetermijneffecten.

Daarnaast bieden onze vitaliteitsprogramma’s in de zorg nog een aantal andere voordelen:

  1. Verbeterde gezondheid van medewerkers: Een vitaliteitsprogramma kan bijdragen aan het verbeteren van de algehele gezondheid van zorgmedewerkers, waardoor ze fysiek en mentaal beter in staat zijn om hun taken uit te voeren.
  2. Verhoogde productiviteit: Gezonde en energieke medewerkers zijn over het algemeen productiever. Een vitaliteitsprogramma kan helpen om de energieniveaus te verhogen, wat direct van invloed is op de productiviteit op de werkvloer.
  3. Verlaagd ziekteverzuim: Door het bevorderen van gezondheid en welzijn kan een vitaliteitsprogramma het ziekteverzuim verminderen, wat gunstig is voor zowel medewerkers als de organisatie.
  4. Teambuilding: Gezamenlijke deelname aan vitaliteitsactiviteiten kan bijdragen aan teambuilding, het stimuleren van samenwerking en het versterken van de onderlinge banden tussen collega’s.
  5. Stressmanagement: Een vitaliteitsprogramma kan stressverminderingstechnieken bevatten, zoals mindfulness en ontspanningsoefeningen, die kunnen helpen bij het beheersen van stressniveaus in een veeleisende zorgomgeving.
  6. Gezonde levensstijlbevordering: Het programma kan voorlichting geven over gezonde voeding, regelmatige lichaamsbeweging en goede slaapgewoonten, waardoor medewerkers gestimuleerd worden een gezondere levensstijl aan te nemen.
  7. Verbeterde mentale gezondheid: Focus op mentale welzijnsactiviteiten, zoals workshops over stressbeheersing en emotionele intelligentie, kan de mentale gezondheid van zorgmedewerkers verbeteren.
  8. Betere werk-privébalans: Het programma kan strategieën aanreiken om een gezonde balans te behouden tussen werk en privéleven, wat essentieel is in een veeleisende zorgomgeving.
  9. Verhoogde tevredenheid van medewerkers: Medewerkers die deelnemen aan vitaliteitsprogramma’s kunnen een hogere mate van tevredenheid ervaren, wat de algehele werksfeer positief beïnvloedt.
  10. Kostenbesparing voor de organisatie: Door het verminderen van ziekteverzuim en het bevorderen van de gezondheid kan een vitaliteitsprogramma indirect kosten besparen voor de zorgorganisatie.

Werknemers die goed in hun vel zitten hebben meer energie, meer plezier en leveren een positieve bijdrage aan de arbeidsproductiviteit en duurzame inzetbaarheid. 

In het eerste kwartaal van 2023 verzuimden werknemers opnieuw het meest in de bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg (8,1 procent).

Bij Vitalics hebben we in-house specialisten en werken we nauw samen met alle deskundigen die bijdragen

hebben we onder andere diëtiste, leefstijl, fysio en verzuim. Deze komen gewoon bij jullie op locatie.

Factoren die de vitaliteit van medewerkers in de overheid beïnvloeden zijn onder andere de werkdruk, de balans tussen werk en privé, de mate van autonomie en controle in het werk, de organisatiecultuur, de sociale steun binnen het team, en de mogelijkheden voor professionele ontwikkeling.

Een Preventief Medisch Onderzoek zit bijna altijd in de gezondheidsprogramma’s inbegrepen. De inzichten van onze periodieke PMO vormen namelijk de basis van onze gerichte aanpak.

De langetermijnvoordelen omvatten verminderde burn-out, hogere werknemertevredenheid, lagere verzuimcijfers en een positieve invloed op de reputatie van de organisatie.

Neem contact op

We helpen je graag aan meer informatie over de vitaliteitsprogramma’s voor jouw overheidsorganisatie.

Gratis Quickscan

Doe de gratis quickscan om te kijken hoe u om moet gaan met vitaliteit.

Bedrijven gingen u voor
500 +